Productes

Programari de gestió per serveis professionals, ServiGest :

 • Gestió de serveis professionals per a despatxos, gestories ...
 • Multi-idioma.
 • Gestor de consultes integrat (ODBC, OLEDB). Permet predefinir consultes a qualsevol BBDD, executar i filtrar resultats de les consultes i generar informes en Excel. Taules dinàmiques.
 • Gestor d'alertes predefinides per client per gestionar terminis de lliurament de notificacions, documentació fiscal...
 • Socis.
 • Empleats.
 • Temps dedicat per tasca i empleat.
 • Documents externs de clients.
 • Pressupostos.
 • Factures.
 • Seguiment de clients...

sg1sg2sg3sg_alertes_predefinidessg_consultessg_serveis_cli

Programari Escandall by Cospitech:

 • Multi-usuari.
 • Muti-divisa.
 • Multi-idioma.
 • Materials, accions.
 • Propietats a definir.
 • Càlcul de cost a partir dels components.
 • Exportable a Excel.

escandall

Programari ERP propi, CospiGest:

 • Local SaaS: Local Software as a Service. Sense cost inicial. Quota mensual que inclou el dret d'ús del programari, les actualitzacions i el suport. La informació (base de dades) està ubicada en la xarxa local del client. Si mai es decideix prescindir del servei i deixar de pagar la quota, el programari canvia a mode "només lectura". En aquest mode, no es pot afegir ni modificar les dades, però les funcionalitats de consulta i impressió segueixen totalment operatives.
 • Pressupostos -> Comandes -> Albarans -> Factures.
 • Gestiona automàticament el control de pagament en qualsevol de les etapes del procés: Comandes -> Albarans -> Factures.
 • Compres, control d'estocs.
 • En desenvolupament: migració a .net framework 4.0, múltiples unitats de mesura i control d'estocs segons múltiples propietats configurables per tipus d'article. Escandalls. Producció.

CospiGest Login
CospiGestCospiGestCospiGestCospiGestCospiGestCospiGestCospiGestCospiGestCospiGestCospiGestCospiGestCospiGestCospiGestCospiGestCospiGestGestioMenuMestres

Altres programaris que hem desenvolupat:

 • Gestió d’Hotel.
 • Control de costos per oficina tècnica.
 • Distribució per multinacional tèxtil.
 • Gestió per marmolistes. Integrat amb FacturaPlus © SAGE
 • Gestió i facturació de serveis.
 • Control de presència.
 • Gestió de tarifes per FacturaPlus © SAGE
 • Distribució i facturació internacional per multinacional de joieria. Integrat amb programaris de tercers (TPV - Gestió Comercial - Gestió Financera).

Gestió de serveis i facturació.
Control de presència.
Gestió d'HotelDistribució per multinacional tèxtil.
Gestió per marmolistes. Integrat amb FacturaPlus © SAGE
 Control de costos per Oficina TècnicaGestió de tarifes per FacturaPlus © SAGE

També subministrem maquinari i programari dels principals fabricants del mercat.

Sou aquí: Home Productes