Avís Legal

COSPITECH Tecnologies de la Informació, S.L.

Fiscal
C/ Pere Vilella, 5 Esc. B 2-2
08243 Manresa
Spain

Oficina
C/ Vilanova, 1 Entresol B
08241 Manresa
Spain

Tlf: +34 93 872 25 92
Web: http//www.cospitech.com
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registre Mercantil de Barcelona, Volum 37413 Foli 46 Full B 298179 Inscripció 1.

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d'aquesta web i el seu contingut és l'empresa COSPITECH Tecnologies de la Informació, S.L. en endavant COSPITECH. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d'aquesta web sense la corresponent autorització dels seus propietaris. La informació presentada en aquesta web és de caràcter orientatiu i COSPITECH queda deslliurada de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d'exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

COSPITECH es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació enviada a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret de tercers ni la legalitat vigent.

COSPITECH declina qualsevol responsabilitat contractual o extra contractual amb la persona o empresa que tingués greuges de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol tipus al no poder garantir al 100% l'absència de virus ni d'altres elements en la web.

Condicions d'utilització de la Web

COSPITECH ofereix en la seva web informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitza i en el termes i condicions que siguin pactades.

COSPITECH se reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.cospitech.com podent limitar o no permetre-hi  l'accés. Especialment, COSPITECH es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l'accés a la seva web quan es presentin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a COSPITECH que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats pel correcte funcionament de la web.

Política de Protecció de Dades Personals

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb COSPITECH, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis, així com l'enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre els productes i serveis oferts por COSPITECH.

Pel compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa que les dades facilitades per vostè, incloent-hi l'adreça IP de l'equip des del que accedeix, seran inclosos en un arxiu propietat de COSPITECH i utilitzats únicament per la gestió de la informació comercial i tècnica sol·licitada i pel seguiment de les estadístiques d'accés. Mitjançant l'enviament de la informació anterior, vostè dona el seu consentiment al tractament descrit.

Les seves dades seran tractades de forma confidencial, aplicant les mesures tècniques o organitzatives establertes en la legislació vigent per evitar l'accés, manipulació o eliminació indegudes, sense que, a menys que hi doni el seu consentiment exprés, vagin a ser cedides a altres entitats o terceres persones fora dels casos legalment permesos. No obstant, vostè pot, en qualsevol moment, exercir els seus drets d'accés, cancel·lació o rectificació en relació a aquestes dades, sol·licitant-ho a l'adreça de correu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Sou aquí: Home Avís Legal